Đính chính Nghị định 125/2020 xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn

  05-04-2022

 

Đính chính Nghị định 125/2020 xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn (Ảnh minh họa)

Theo đó, do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn như sau:

- Tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 125/2020/NĐ-CP viết là: "… Mức phạt tiền đối với cá nhân áp dụng theo nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định này”.

Nay xin sửa lại là: "... Mức phạt tiền đối với cá nhân áp dụng theo nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định này”.

- Tại tên Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP viết là: “Điều 29 Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo. báo cáo về hóa đơn".

Nay xin sửa lại là: “Điều 29 Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn".

- Tại phần ghi chú số [18] Mẫu số 01/QĐ; số [9] Mẫu số 02/QĐ; số [18] Mẫu số 03/QĐ; số [11] Mẫu số 04/QĐ; số [17] Mẫu số 06/QĐ; số [10] Mẫu số 07/QĐ; số [11] Mẫu số 08/QĐ; số [13] Mẫu số 09/QĐ; số [14] Mẫu số 10/QĐ; số [14] Mẫu số 11/QĐ Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP viết là: ghi chữ viết tắt “Q.” trước chức danh của cấp trưởng …".

Nay xin sửa lại là: ghi chữ viết tắt "KT." trước chức danh của cấp trưởng …"./.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn